Lázaro Azorín Salar Alcalde
Silvia Verdú Carrillo PSOE | Concejal
Francisco José López Collado PSOE | Concejal
César Pérez Cascales PSOE | Concejal
Neus Ochoa Rico PSOE | Concejal
Elisa Santiago Tortosa PSOE | Concejal
Julián Pérez Salar PSOE | Concejal
Inmaculada Brotons Albert PSOE | Concejal
José Perea Riquelme PSOE | Concejal
María José Jover PP | Concejal
José Manuel Martínez Amorós PP | Concejal
Julián Manuel Martín Pérez Compromís | Concejal
Vicente Rico Ramírez PDPI | Concejal